Värme

Värme
Så mycket  sparar du med  ROT - avdraget   2023.

  ROT - avdraget görs på den del av värmepumpsinstallationen som är arbetskostnad. Arbetsinsatsen varierar mellan olika typer av värmepumpar,

  därmed  också avdraget. Från 2016 blir avdraget enligt förslag sänkt till 30%.

  Enligt Skatteverkets schablon är det :

 

  35% av totalkostnaden väljer du vätska /vatten värmepump ( jordvärme, bergvärme,sjövärme ) räknas 35% av den totala kostnaden som

  arbetskostnad vid Installationen.


  30% vid installation av luftvvärmepumpar ( luftvatten, luft-luft, och frånluftsvärmepump )


  28% vid installation ( eller byte ) av vedpannor.


  24% vid Installation ( eller byte ) av el, gas och pelletspannor.Spara 16,800 kronor !

Exempel : Installation av bergvärmepump där totalentreprenadkostnaden uppgår till  160,000 kronor. 35 procent är då enligt schablon arbetskostnad,

alltså 56,000 kronor. Du kan då få ROT - avdrag på 30 procent av detta ( 16,800 kronor ).

Totalkostnaden för investeringen kan i detta Exempel därmed sjunka till 143,200 kronor.


Läs mer....


www. svepinfo.se                  www.regeringen.se           www.skatteverket.se              www.energimyndigheten.se