Sanitet

Sanitet

Auktoriserade företag

Endast auktoriserade företag kann utföra Säkra Vatteninstallationer och lämna intyg.

Dessa har rätt att använda sig av logotypen här uppe som kännetecken.


I dag Finns 1662 företag som är auktoriserade.

Tillsammans har de över 19000 utbildade vvs - montörer

  

  Branschregler

En Säker Vatteninstallation är en installation som är utförd enligt gällande branschregler, av auktoriserade montörer och arbetsledare anställda på

ett auktoriserat VVS - företag och där föreskrivna kontroller är genomförda och intyg överlämnat till beställaren


Branschreglerna infördes i September 2005 och är framtagna av VVS - branschen i samråd med leverantörer, försäkringsbolag och myndigheter.

Arbetet har fätt finansiellt stöd an SBUF, Sveriges Byggutvecklingsfond.


Säker Vatteninstallation är ett initiativ från VVS - branschen för att minimera risken för vattenskador, legionella, brännskador och förgiftning

orsakade av bristfälliga vatteninstallationer.


Branschreglerna ägs och förvaltas av Säker Vatten AB.


Intyg på iInstallation

Branschreglerna ställer krav på Installationen och de företag och personer som utför dem samt ger beställaren en ökad trygghet i form av särskilt

kontrollintyg för Installationen. Branschreglerna kann delas in i följande delar :


Auktorisation

Utförande till skydd mot vattenskador

Utförande till skyd mot personskador

Kontroll

VVS Produkter


Läs mer.... www.sakervatten.se