Värme

BACKARYDS VVS AB

Värme

 

 

 

Så mycket sparar du med ROT - avdraget 2016.

Värmepumpar

Ved och pelletspannor

ROT - avdraget görs på den del av värmepumpsinstallationen som är arbetskostnad. Arbetsinsatsen varierar mellan olika typer av värmepumpar,

därmed också avdraget. Från 2016 blir avdraget enligt förslag sänkt till 30%.

Enligt Skatteverkets schablon är det :

35% av totalkostnaden väljer du vätska /vatten värmepump ( jordvärme, bergvärme,sjövärme ) räknas 35% av den totala kostnaden som

arbetskostnad vid Installationen.

 

30% vid installation av luftvvärmepumpar ( luftvatten, luft-luft, och frånluftsvärmepump )

 

28% vid installation ( eller byte ) av vedpannor.

 

24% vid Installation ( eller byte ) av el, gas och pelletspannor.

 

 

Spara 16,800 kronor !

Exempel : Installation av bergvärmepump där totalentreprenadkostnaden uppgår till 160,000 kronor. 35 procent är då enligt schablon arbetskostnad,

alltså 56,000 kronor. Du kan då få ROT - avdrag på 30 procent av detta ( 16,800 kronor ).

Totalkostnaden för investeringen kan i detta Exempel därmed sjunka till 143,200 kronor.

 

Läs mer....

 

www. svepinfo.se www.regeringen.se www.skatteverket.se www.energimyndigheten.se